Skip to content

Katılım

Şimdi online ankete katılın

Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie uns, das passende Angebot auf der Plattform für Telepflege bereitzustellen.

Katkınız
Bu ankete katılarak bakımı evde yapılan kişilerin psikososyal sorunları ve destek ihtiyaçları hakkında bilgi edinmemize yardımcı olabilirsiniz. Bu bilgiler ışığında evde bakım hizmetleri alanındaki sorunların azaltılabilmesi için yapılması gerekenleri ve önerileri toplayacağız.

Kimler katılabilir?
Anket iki hedef gruba yönelik olup bu gruplar için ayrı anket formları bulunmaktadır:

  1. “Bakıcılar ve sağlık bakım hizmeti verenler”: Evde kalan demanslı (demans şüphesi olan) kişilerin bakımını üstlenen veya bu kişilere bakmakla yükümlü olan kişileri (gayri resmî bakıcı) anket çalışmasına katılmaya davet ediyoruz.
  2. “Demanslı ya da demans şüphesi olan kişiler”: Hafif derecede demansı olan ya da demans şüphesi olan ve evde yaşayan kişiler de ankete katılabilir. Halihazırda bakım hizmeti alan ya da almayan kişiler katılım sağlayabilir.

Anonim online anket bağlantısı (giriş yapmadan)

https://telecarehub.ches.pro/portal/public/app/#/home

İlgili bağlantıda anketi başlatma seçeneklerini görebilirsiniz. Sizin için uygun olan anketi seçin:
1. Bakıcılar ve sağlık bakım hizmeti verenler için anket
2. Bakım veya sağlık bakım hizmeti alan kişiler (demanslı ya da demans şüphesi olan kişiler) için anket

Anket soruları ve iletişim adresi
Kişisel olarak proje sorumlularına iletmek istediğiniz sorularınız mı var? Bizimle bu adresten iletişime geçebilirsiniz!