Skip to content

Učestvovanje

Učestvujte sada u online anketi

Vašim učešćem pomažete nam da stavimo na raspolaganje odgovarajuću ponudu na platformu za digitalnu medicinsku njegu.

Vaš doprinos
Učešćem u ovoj anketi pomažete nam da dobijemo saznanja o psihosocijalnom opterećenju i potrebama za podršku kod kuće za lica koja se njeguju i za lica kojima se pruža podrška. Iz toga ćemo izvesti mjere i preporuke za to kako da se smanje opterećenja u okruženju kućne njege i podrške.

Ko može da učestvuje?

Anketa je usmjerena na dvije ciljne grupe za koje postoji po jedan upitnik:

  1. Pomoćnici njegovatelja i njegovatelji“: Članove porodice ili prijatelje koji pružaju njegu (takozvani neformalni njegovatelji i pomoćnici njegovatelja) ljudima koji žive u kući (sa sumnjom) na demenciju, srdačno pozivamo na učešće u anketi.
  2. Ljudi s demencijom ili sumnjom na demenciju“: Ljudi s lakom demencijom ili sumnjom na demenciju koji žive kod kuće su srdačno pozvani na učešće. Mogu da učestvuju ljudi s postojećom njegom ili bez podrške.

Direktan link za anonimnu online-anketu (bez prijave)

https://telecarehub.ches.pro/portal/public/app/#/home

Tamo postoji mogućnost pokretanja ankete. Molimo da izaberete upitnik, koji za Vas odgovara:
1. Upitnik za pomoćnike njegovatelja i njegovatelje
2. Upitnik za lica koja se njeguju ili lica kojima se pruža podrška (ljudi s demencijom ili sumnjom na demenciju)

Pitanja o anketi i ličnom kontaktu
Imate još pitanja, koja želite da lično postavite odgovornim licima za projekat? Molimo da nas kontaktirate !