Skip to content

Telecare

Telecare, „Digitalna njega“ ili „Njega na daljinu“, je dopunska ponuda za ličnu njegu i podršku na licu mjesta. TeleCare se pretežno usmjerava na starije ljude, koji žele da samostalno ostanu u svoja vlastita četiri zida što je moguće duže kao i na članove porodice i prijatelje i profesionalne njegovatelje.

TeleCareHub je mreža za digitalnu podršku u njezi, koja sastavlja aktere, ali također pruža i ponude i rješenja za samostalno korištenje.

Tehnologija, koja se zasniva na TeleCareHub, je jedna platforma, kojoj se može pristupiti preko interneta. Ljudi koji imaju potrebu za njegom, njihovi članovi porodice i prijatelji i profesionalni njegovatelji dobivaju pristup ovoj platformi i mogu da sebi individualno sastave usluge za podršku iz raznovrsnih modula. Kako su svaki čovjek i svaka grupa ljudi različiti, naša težnja nije da ponudimo „standardno rješenje“, već da pružimo odgovarajuću, individualnu podršku.

Ponude i rješenja na platformi su raznovrsni. Isti služe za posredovanje znanja o bolestima ili pravilnom ponašanju u stresnim situacijama. Izmjereni vitalni parametri, kao krvni pritisak, puls, vrijednosti šećera itd. mogu automatski da se proslijede odjelu za njegu ili liječničkoj ordinaciji. Moguće je i video savjetovanje s liječnikom. Automatsko prepoznavanje pada i automatsko prepoznavanje promjena bolesti uz obavijest licima od povjerenja pružaju sigurnost. Podsjetnici pomažu da se savlada svakodnevnica. Međutim i jednostavne ponude za umrežavanje s drugim pogođenim licima biće moguće.

TeleCareHub pruža na ovaj način rasterećenje za sve učesnike i na taj način ojačava vezu između njegovatelja i lica koja se njeguju.

Učestvujte sada u online anketi

TeleCareHub wird gefördert im Programm „benefit“ vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK).