Skip to content

Telecare

Telecare, poznat i kao “telenjega” ili “njega iz daljine” je dopunski servis ličnoj njezi i podršci na licu mjesta. Telenjega omogućava korištenje usluga bez obzira na lokaciju i djelomično i bez obzira na vrijeme. Naša ponuda je prvenstveno usmjerena na njegovatelje i članove porodice koji žele pružiti njegu osobama s demencijom koje žive kod kuće.

Naše “Telecare” usluge pružamo putem TeleCareHub portala.

Osobe koje žele koristiti ili isprobati ove usluge mogu se registrovat putem naše web aplikacije i pristupiti aktiviranim uslugama.

Ovdje možete pristupiti i isprobati TeleCareHub usluge.

TeleCareHub wird gefördert im Programm „benefit“ vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK).