Skip to content

Telecare

Telecare, „Digitalna njega“ ili „Njega na daljinu“, je dopunska ponuda za ličnu njegu i podršku na licu mjesta. Telecare se pretežno usmjerava na starije ljude, koji žele da samostalno ostanu u svoja vlastita četiri zida što je moguće duže kao i na članove porodice i prijatelje i profesionalne njegovatelje.

TeleCareHub je mreža za digitalnu podršku u njezi, koja sastavlja aktere, ali također pruža i ponude i rješenja za samostalno korištenje.

Tehnologija, koja se zasniva na TeleCareHub, je jedna platforma, kojoj se može pristupiti preko interneta. Ljudi koji imaju potrebu za njegom, njihovi članovi porodice i prijatelji i profesionalni njegovatelji dobivaju pristup ovoj platformi i mogu individualno sastaviti ponude iz sedam TeleCareHub usluga.

Učestvujte sada u online anketi

TeleCareHub wird gefördert im Programm „benefit“ vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK).